Hvordan kontrollerer du medarbejdernes handel med værdipapirer på en effektiv måde?

At holde styr på alle medarbejderes handel med værdipapirer, ved hjælp af manuelle rutiner, er en stor udfordring for en Compliancefunktion.

Applicon PeTra indsamler al nødvendig information vedrørende medarbejdernes handel med værdipapirer i eet system, hvor informationerne er let tilgængelige og overskuelige. Applicon PeTra automatiserer kontrol af forespørgsler og giver medarbejderne et svar direkte. Applicon PeTra kontrollerer desuden gennemførte transaktioner og gør opmærksom på hændelser som kræver yderligere gennemgang.

Applicon har leveret og administreret Compliance applikationer siden 2001. Denne erfaring har vi nu overført til Applicon PeTra, som er et 3. generations værktøj for håndtering af Personal Transactions.

Læs mere