APM Usage Monitor - et søsterprodukt til Autorisation Process Manager

APM-UM opsamler løbende anvendelsen af transaktioner i forhold til brugermassen samt rollekonceptet. Dermed kan APM-UM, baseret på faktisk data, supportere review af roller og adgange, rolle design, eliminering af kritiske adgange, justering af brugernes adgange i forhold til licenser og meget mere.
Med APM-UM kan konsekvensen af ændringer identificeres, før de gennemføres, snarere end at skulle forlade sig på antagelser samt at skulle håndterere eventuelle uforudsete konsekvenser af ændringer efterfølgende.

Ideen til produktet er formet og modnet gennem henvendelser og observationer fra vores store netværk af kunder, hvor vi oplever en stigende bekymring og fokus omkring et simpelt data problem - hvilke transaktionskoder benyttes af hvilke brugere i f.eks. produktionsmiljøet. APM-UM adresserer netop udfordringen, at vi ofte ikke ved hvilke dele af SAP brugerne faktisk anvender i forhold til de tildelte adgange.

APM-UM giver dig mulighed for at:

 • Kende de forrretningsmæssige konsekvenser når kritisk adgang fjernes fra brugere eller roller
 • Undgå at autorisationerne sander til, ved at identificerer og fjerne roller der ikke anvendes
 • Understøtte det årlige adgangs review med information, så lederne kan træffe beslutninger baseret på faktisk forbrug og ikke den aktuelle rolletildeling
 • Produktive brugere kan justeres til den rette licens kategori baseret på den faktiske anvendelse af SAP
 • Basere et fremtidigt redesign af roller og brugere på facts og ikke på antagelser


  APM Usage Monitor og GRC


  APM-UM hjælper effektivt med at minimere fuktionsadskillelses konflikter og giver desuden mulighed for en effektiv oprydning i rollekonceptet, APM-UM kan identificere hvilke transaktioner der har været benyttet af hvilke brugere, samt hvilke roller disse transaktioner tilhører.

  Denne information kan benyttes til:
 • At fjerne ikke anvendte roller fra brugerne, hvilket er med til at minimere mulige funktionsadskillelses konflikter
 • At formidle facts til brugerne, og dermed gøre det enklere at gennemføre et GRC projekt med forretningen
 • At fastlægge hvilke transaktioner, der er inkluderet i hvilke roller
 • At identificere uhensigtsmæssige processer

  Anvendelse af APM-UM kræver ikke, at man har implementeret en GRC løsning.

  Hvis du har spørgsmål, eller ønsker en præsentation eller en on-line demo, er du velkommen til at kontakte os på: solutions@applicon.com

  Læs mere