Authorization Process Manager (APM) øger kvaliteten af dine autorisationsprocesser på en effektiv måde. Ved at minimere omkostninger og risici, eliminerer APM mange af daglige udfordringer omkring autorisationer i SAP projekter og ved den efterfølgende support når systemet er sat i produktion.

Lad ikke autorisationer dominere dine SAP projekter

Regulativer, det øgede fokus på roller, autorisationer og funktionsadskillelse, har medført, at autorisationer bliver en større og vigtigere del af SAP projekter end tidligere.

Selvom den tekniske struktur omkring SAP autorisationer understøtter alle behov, mangler SAP kunderne løsninger, der funktionelt optimerer autorisationsprocesserne og imødekommer de daglige krav. Dette resulterer ofte i, at autorisationer påvirker SAP projekter negativt. Når autorisationsteamet efterspørger rolledefinitionerne i projektet, er autorisationsfejl ofte en hindring for de forskellige tests, og projektets succes bliver bragt i fare, såfremt autorisationerne ikke bliver testet korrekt inden go-live.

Med APM forsvinder mange bekymringer om autorisationer

  • Autorisationsteamet kan hurtigt og nemt identificere feltværdierne, som ellers kan være vanskelige at frembringe. Dette minimerer arbejdsbyrdenm øger kvaliteten og sikrer overensstemmelse. 
  • Autorisationer kan testes uden risiko for ikke-produktiv ventetid og eliminerer derved projektforsinkelser, der skyldes autorisationsfejl.
  • Brugerne rapporterer autorisationsfejl på en langt mere intuitiv og enkel måde, sikrer komplette data og samtidig skabes revisionsspor til fejlrapporter og tilhørende rettelser, som ikke opnås uden APM.

Authorization Process Manager (APM) er en SAP certificeret løsning med integration til SAP Business Suite applikationer.

Besøg www.appliconsolutions.com for at læse mere om Authorization Process Manager.