SAP Product Lifecycle Management (PLM)

Denne del af SAP er koncentreret omkring produktudviklingsprocessen, samt de understøttende funktioner til  hovedprocesserne i værdikædemodulerne: Salg og Distribution (SD), Produktions Planlægning (PP), Materiale Management (MM) og Økonomimodulerne (FI/CO).

Funktionaliteten, der er indeholdt i PLM, giver brugerne stærke kort på hånden i innovations- og udviklingsprocesserne allerede inden, at produkterne er sat i produktion. SAP PLM tilbyder integration med udviklingsværktøjer som CAD systemer. Der tilbydes collaborative værktøjer, der tillader globale tilgange til produkt-, proces- og projektsstyring som reducere udviklingstiden, produktmodningstiden og dermed ”Time to Market”.

SAP PLM understøtter endvidere virksomhedens miljø- og kvalitetsindsats, både i relation til lovgivning, medarbejdere og produkter. SAP understøtter forretningsprocesser der skal følge specielle branche standarder så som amerikanske Food and Drug Administration.

Virksomhedens vedligeholdelsestyring af produktionsapparat, bygninger og bilpark kan ligeledes håndteres i SAP PLM.

Produkts- og procesdokumentation understøttes i SAP PLM Dokumentstyring, ligesom ”aftermarket”-funktioner for kundereklametationer og reparationer forefindes.

Sammen med konsulenterne i Applicon designes SAP PLM processerne så de passer nøjagtigt til at understøtte Jeres virksomhed.

Erfaringer fra adskillige implementeringsprojekter, opnået på tværs af brancher,  vil indgå i konsulenternes løsningsdesign.

Det ligger os meget på sinde at PLM løsningerne bliver så brugervenlige, som overhovedet muligt uden at gå på kompromis med evt. lovgivning og med reduceret tidsforbrug i processen til følge.