En udfordring der skal styr på
Systemlandskabet bliver mere og mere udfordrende og der kommer flere og flere interfaces. Situationen minder ofte om en gryde med spaghetti. Bedre er det ikke, at der ofte anvendes en lang række forskellige værktøjer og systemer til integrationen mellem de enkelte systemer.

Business Drivers

Behovet for en stærk og samlende integrationsplatform, kan anskues ud fra to vinkler.
Optimering af IT forretningsgange og processer.
Omkostningerne til vedligeholdelse og udvikling af nye interfaces kan reduceres.
Overvågning og fejlhåndtering kan ske centralt og kan forbedres.
Eksisterende systemer kan integreres, frem for udskiftes, datakvaliteten kan forbedres.

Optimering af forretningsprocesser

Data bliver generelt mere tilgængelige for dem, som har behov.
IT værktøjer, som understøtter en proces på mange niveauer kan indføres, f.eks. SAP xAPPs.

SAP NetWeaver™ og Enterprise Services

For at understøtte og samle et omfattende og udfordrende systemlandskab, kræves en stærk platform, der er baseret på åbne standarder. SAP NetWeaver™ udgør denne platform med SAP Web Application Server i centrum. Kommunikationen mellem systemer, applikationer og komponenter bygger primært på XML meddelelser og understøtter Enterprise Services.

Procesintegration - SAP PI
SAP PI er den del af SAP NetWeaver platformen, som anvendes til procesintegration – altså kommunikation direkte mellem de forskellige systemer. SAP PI er ligeledes platformen for Integrations Processer (ccBPM) – og tilfører med et workflow- og procesflowværktøj funktionalitet, som rækker udover data integrationen.
SAP PI er først og fremmest en infrastruktur til et systemlandskab bestående af mange heterogene systemer og applikationer (A2A) og en platform til integration med systemer hos virksomhedens samarbejdspartnere (B2B).
SAP PI understøtter også SAP NetWeaver produkter som fx. MDM og xRPM (xAPP).

Applicon og PI

Applicon har en gruppe meget erfarne PI konsulenter og en stor reference liste. Applicons PI konsulenter arbejder med såvel rådgivning, udvikling, som workshops, coaching og hele projekter. Gruppen har et tæt samarbejde og holder et højt fagligt niveau ved jævnligt at mødes for at arbejde med PI og SAP NetWeaver relaterede emner.

Applicons PI Klub

Applicons PI gruppe er på forkant med udviklingen, og deler gerne viden med kunder og samarbejdspartnere. PI klubben holder møder 3 til 4 gange årligt og udsender jævnligt nyhedsbreve. Se mere under PI klub.