Lægeforeningen er danske lægers faglige interesseorganisation. Lægeforeningen er paraplyorganisation for de forhandlingsberettigede foreninger. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for de forhandlingsberettigede foreninger, og en formand, der er valgt direkte af repræsentantskabet.

Lægeforeningen er danske lægers faglige interesseorganisation. Lægeforeningen er paraplyorganisation for de forhandlingsberettigede foreninger. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for de forhandlingsberettigede foreninger, og en formand, der er valgt direkte af repræsentantskabet.

Projektomfang (Applicon: Totalansvarlig for projektet)

•Softwarekontrakt

 

•Implementeringskontrakt

 

•Projektledelse og kontraktstyring

 

•Driftaftale SAP platform

 

•Supportaftale efter idriftsættelse

 

 

Strategisk transformation

•Udskiftning af Lægeforeningens nuværende systemer i 3 faser over 3 år

 

•Kernesystem for administrationen (Økonomi, rapportering, budgettering, tidsregistrering, løn) - idriftsættelse 1/7 2009

 

•Medlemsadministration for alle 25.000 danske læger (Portalløsning: Rejseafregning, medlemsdata) - år 2010

 

•Kursusadministration for alle 25.000 danske læger (Portalløsning: Kursussøgning, kursusbooking, curriculum mm.) - år 2011

 

 

Benefits for Lægeforeningen

•Reduceret TCO (Business Case fra Lægeforeningen)

 

•Teknologisk opgradering

 

•Ét integreret system

 

•Gennemsigtighed på tværs af processer

 

•Nedlægning af 3. parts systemer & nedlægning af interfaces

 

•Reduktion af interne kompetencetyper - reduceret sårbarhed ved udskiftning af medarbejdere

 

•Driftsikkerhed - 25.000 danske læger er brugere

 

•Reduktion af interne ressourcetyper - reduceret sårbarhed ved udskiftning af medarbejdere

 

•Stort SAP partnernetværk (> 30) i Danmark